MİSYON VE VİZYONUMUZ

Verdiği hizmetlerin müşterileri için gerçek iş sonuçlarına ve kazançlara dönüşmesini
sağlamak ADDMİX’in temel ilkesidir. Hizmet verdiği konularda sınanmış, doğrulanmış
“işlevsel bilgi”, birikim ve deneyime sahip uzman bir kuruluştur. Deneyimlerini uygulayıcı,
yönetici ve danışman olarak yer aldıkları ulusal alanda mesleki uzmanlığı ile başarılı
uygulamalardan kazanmış, yetkinliklerini hizmetleriyle kanıtlamış insan kaynaklarına sahiptir.
ADDMİX hizmetlerini gerçekleştirirken şu ilkeleri her zaman ön planda tutar:
Güven/Güvenilirlik
Gerçeklere Bağlılık (Gerçekçilik)
Yetkinlik
İşlevsel Bilgi
Disiplin

Sonuç Odaklılık ve Sonuçlarla Doğrulama
Karşılıklı Kazanma ve Çözüm Ortaklığı
ADDMİX proje verimliliğini artırmak, müşterilerinin memnuniyetini sağlamak ve dolayısıyla
proje sonuçlarını pozitif hale getirmek için;

Mevcut süreçlerin analiz edilmesi
Kilit ve Kritik Süreçlerin belirlenmesi
Bu süreçlerin yeniden yapılandırılması ve haritalanması
Proje unsurlarının birbirleriyle ilişkilerinin ve etkileşimlerinin, en yüksek performans düzeyini
sağlayacak şekilde kurulması ve çalıştırılması
Birimlerin/bölümlerin/fonksiyonların süreçlerin etrafında organize edilmesi
Süreç yönetiminin gerçekleşmesini sağlayacak yönetim ve planlama yazılımlarının
geliştirilmesi ve devreye alınması
Çalışanların süreç odaklı düşünmesini sağlayacak şekilde değişim yönetimi konularında
engin birikimi, deneyimi ve etkin süreç yönetimi araçları ile hizmet vermektedir.