YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Tarım ve Hayvancılık şirketlerinde en önemli adım doğru kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma
sağlanarak şirketlerinin çok hızlı ilerlemesi, büyümesi mümkündür. Ortak Akıl Yönetim
Danışmanlık olarak; Yönetimde gerek aile üyeleri gerek farklı ortaklıklar olduğuna
bakılmadan tepe pozisyonlarına aile dışı profesyoneller getirilmeli.
Ancak aile bireyleri dışından gelen yöneticilerin fikirlerini söylediği lakin son sözün yine de
patronda olduğu yapı bir noktada gelişimi ve yaratıcılığı köreltir. Bu dikkatlerden kaçmamalı.
Profesyonel yöneticini ailenin bir sonraki jenerasyonunun eğitiminde de yeri önemlidir. Aile
şirketlerinin başarılarını sürdürebilmeleri için profesyonelleşmeleri şart.
Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık Kurumsallaşma sürecinde ki aile şirketlerinde şu tespitler de
bulmuştur.; Şirket içinde çalışan aile bireyleri, aileden olmayan diğer çalışanlar kadar
çalışmalıdır.
Ailenin az çalışan üyeleri aileden olmayan çalışanlar tarafından içerlenmekte ve bu kişilere
karşı saygıları azalmaktadır.

Aile dışından olan kapasitesi yüksek bu çalışanlar genellikle bu tür şirketlerde uzun süre
kalmamakta, daha profesyonel şirketlere geçmektedir. Şirket ise ayrılan çalışanın yerine
daha düşük maaşla aileden bir bireyi alarak kurumsallaşma sürecini uzatmaktadır.
Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, kurumsallaşmanın sadece şirket bazında
gerçekleştirilmesinin, sürekliliğin sağlanması için yeterli olmadığıdır. Aile ilişkilerinin de
kurumsallaştırılması gerekir. Aile şirketlerinde görülen en büyük sorunlardan biri, aile içi
çekişmelerdir.
Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik; değerlerin kuşaklara en iyi şeklide aktarılması ve
kurumsallaşmanın zamanında gerçekleştirilmesi ile sağlanabilir. Detaylı bilgi için bizimle
iletişime geçin.